Positivt om jiddisch i Public Service

Jacob KaluskiJag har nyligen i denna spalt berättat om den negativa särbehandlingen av jiddisch i Public Service sammanhang som går tillbaks till ett beslut från 2012. Nu håller något på positiv att hända i detta ärende. Det nyligen publicerade slutbetänkandet från den nya Public Service utredningen föreslår nämligen att den negativa särbehandlingen av jiddisch ska upphöra.

Utredningens uppdrag är att ge förslag hur public service ska utformas i ett nytt medielandskap från 2020 och framåt. Det är en imponerande omfattande publikation om 367 sidor.

 Utredningen föreslår att public service-bolagens samlade utbud på de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib respektive jiddisch varje år ska uppgå till minst samma nivå som 2019. Utbudet på jiddisch bör dessutom öka i förhållande till den nivå som uppnås 2019. Utredningen framhåller att mot bakgrund av att jiddisch är negativt särbehandlat idag är det rimligt att public service-bolagen ökar sin ambitionsnivå för språket framöver.

Det är tillfredsställande att notera att man lyssnat till de synpunkter som framförts från Sveriges Jiddischförbund och andra håll så att jiddisch kan få samma förutsättningar i public service att revitaliseras som övriga nationella minoritetsspråk för arbetet med språkets och kulturens revitalisering. En riktigt positiv nyhet för jiddisch i Sverige

Jacob Kaluski