Jiddisch i public service

Jacob Kaluski”Alla djur är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra.” Det citatet från Djurfarmen av George Orwell kommer osökt fram när man ser hur jiddisch behandlas i public service-sammanhang.  Ansträngningarna för att revitalisera jiddisch har äntligen börjat bära frukt. Vi ser hur det under senare år har startats ett antal aktiva studiecirklar och en bred programverksamhet i de olika lokala jiddischföreningarna.

Förutom jiddischutbildningen vid Lunds Universitet pågår utbildning i jiddisch vid Paideia folkhögskola i Stockholm samt i Malmö och Göteborg. Till pågående aktiviteter kan även räknas en teatergrupp som under ledning av en professionell regissör framför pjäser på jiddisch, lägg därtill körverksamhet, internatutbildning och mycket mer. Det har även getts ut ett antal svenska barnböcker och sagoböcker på jiddisch. Inte minst så har det nyligen bildats en jiddischistisk ungdomsförening i Sverige, Der Nayer Dor, vilket betyder Den nya generationen.

Sveriges Jiddischförbund har förfärats över att se dessa ansträngningar motarbetas genom att jiddisch som nationellt minoritetsspråk utsätts för en negativ särbehandling i förhållande till de övriga fyra nationella minoritetsspråken. Det gäller inte minst i public service. Detta faktum kommenterades särskilt i minoritetspolitikutredningen. I delbetänkandet ”Nästa Steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60) som kom förra året, framhålls det att:  "Utredningen tar … särskilt ställning mot den negativa särbehandlingen av det nationella minoritetsspråket jiddisch i flera sammanhang såsom vid utfärdande av sändningstillstånd för public service-företagen och insatser för lärarutbildning."

I direktivet för public service från 2012 framförs att det ska ställas krav på att utbudet ska öka för de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib. Vidare ska det ”…erbjudas något utbud på jiddisch och andra minoritetsspråk”. Vi har ingen insyn i hur det kommer sig att jiddisch plötsligt utsattes för negativ särbehandling i förhållande till de övriga fyra nationella minoritetsspråken. Vi hoppas att det var på grund av rent förbiseende.

Frågan har nu aktualiserats i den parlamentariska public service-kommittén (Ku 2016:06) som bereder det förnyade direktivet till public service. Vi har från jiddischförbundets sida uppvaktat utredningen och tillskrivit ledamöterna i kommittén med en begäran att den negativa särbehandlingen ska upphöra.
Det betyder inte att vi förväntar oss att det ska vara lika mycket sändningstid för alla fem nationella minoritetsspråk. Men det är en farlig väg att anträda när ett nationellt minoritetsspråk betraktas som mindre jämlikt än andra.