Tack för ett utvecklande 2017!

Jacob Kaluski2017 rusar mot sitt slut och vi kan se bakom oss ett roligt jiddischår. Vårt välbesökta jiddischseminarium i augusti var en succé och fick överlag bra betyg av besökarna i den enkät som vi skickade ut efter seminariet. Tack till alla som besvarade enkäten. Den ger oss en bra vägledning. Bra, kan alltid bli bättre och vi kommer titta på att utveckla seminarieformen och hur detta kan ske framöver. Framförallt vad gäller att locka yngre deltagare till aktiviteterna. Det gläder mig väldigt mycket över att det nu går att studera jiddisch mer än någonsin.

I Malmö har Kulturföreningen 1945 i höst dragit igång jiddischundervisning med Salomon Schulman för både nybörjare och de som kan läsa och prata jiddisch. I Stockholm går ett stort antal intresserade på kurs hos Paideia folkhögskola med Mikaela Rohdin och Jean Hessel som lärare.

Vi har som du ser gjort vår hemsida lite renare och tagit bort medlemssidorna som användes i väldigt liten grad. Istället kan de olika föreningarna jobba med sina respektive medlemsforum.

Vi tackar alla som bidragit och varit engagerade och hoppas att ni och än fler kommer att vara engagerade även nästa år för att tillvarata allt fint med jiddisch och jiddischkulturen.