Det går sakta framåt för jiddisch

Det stora syftet med förbundets verksamhet är att få jiddisch att leva vidare i Sverige. Det är nu 20 år sedan jiddisch blev ett av de fem nationella minoritetsspråken, tillsammans med finska, meänkieli, romska och samiska. Det har varit en ovärderlig tillgång

Läs mer...

Positivt om jiddisch i Public Service

Jag har nyligen i denna spalt berättat om den negativa särbehandlingen av jiddisch i Public Service sammanhang som går tillbaks till ett beslut från 2012. Nu håller något på positiv att hända i detta ärende. Det nyligen publicerade slutbetänkandet från den nya Public Service utredningen föreslår nämligen att den negativa särbehandlingen av jiddisch ska upphöra.

Utredningens uppdrag är att ge förslag hur public service ska utformas i ett nytt medielandskap från 2020 och framåt. Det är en imponerande omfattande publikation om 367 sidor.

Läs mer...

Jiddisch i public service

”Alla djur är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra.” Det citatet från Djurfarmen av George Orwell kommer osökt fram när man ser hur jiddisch behandlas i public service-sammanhang.  Ansträngningarna för att revitalisera jiddisch har äntligen börjat bära frukt. Vi ser hur det under senare år har startats ett antal aktiva studiecirklar och en bred programverksamhet i de olika lokala jiddischföreningarna.

Läs mer...

Tack för ett utvecklande 2017!

2017 rusar mot sitt slut och vi kan se bakom oss ett roligt jiddischår. Vårt välbesökta jiddischseminarium i augusti var en succé och fick överlag bra betyg av besökarna i den enkät som vi skickade ut efter seminariet. Tack till alla som

Läs mer...

Tayere chaveyrim,

Tayere chaveyrim,

Det nya året är redan i full gång och verksamheten i Sveriges Jiddischförbund likaså. Redan i slutet av december fick vi en glädjande tillökning till förbundet i form av en ny medlemsförening; Der Nayer Dor - föreningen för revitaliseringe av jiddisch i Sverige. Der Nayer Dor - Den nya generationen - har sitt säte i Lund och medlemmar på ett flertal platser. Föreningen har kommit igång med sin verksamhet och sedan några veckor är Niklas Olniansky föreningens representant i förbundsstyrelsen. Vi hälsar Der Nayer Dor varmt välkomna till förbundet!

Läs mer...