A Gut Jor

A Gut JorNu stundar det judiska nyåret, Rosh Hashone. Nyåret börjar vid solnedgången den 16 september och varar fram till kvällen den 18 september. Sveriges Jiddischförbund önskar er alla ett vackert, sött och hälsosamt år och fred på hela jorden. Der Farband far Jiddisch in Schweden

Läs mer...

Utredning föreslår jiddisch i radio och TVI den nya Public Service-utredningen som lades fram idag föreslås att samtliga programföretag inom Public Service”… ska erbjuda något utbud på det nationella minoritetsspråket jiddisch”.
Utredarna vill se ett utökat utbud på de nationella minoritetsspråken och efterlyser särskilt program på jiddisch. Sändningstid

Läs mer...

Han lyfter fram förintelsens jiddischlitteratur”Fram till 1972 ägnade sig förintelseforskningen inte åt det inre judiska livet i gettona. Bland annat skrevs inget om litteraturen och kulturen. Man fokuserade på hur judarna led, blev utrotade eller på deras förtvivlade motståndskamp. Sedan kom en rad avhandlingar och böcker

Läs mer...