Finansiell ersättning för de som vill läsa till jiddischlärare

Jiddischlärarutbildning finanserad skolverketDe som anmäler sig till utbildningen till jiddischlärare på Lunds universitet till höstterminen ska kunna få ekonomiskt stöd under studietiden. 

Skolverket planerar att ”köpa” ett antal studieplatser av Lunds universitet och myndigheten kommer att söka upp möjliga huvudmän i ett antal kommuner. Kommunerna kommer därefter att få utlysa en eller två lärartjänster (halvtidstjänster) för lärare i jiddisch. 

De som söker till jiddischlärarutbildningen ska uppmanas att söka de utlysta tjänsterna. Om de erhåller tjänsterna kan Skolverket ersätta kommunerna. Studenterna är inte bundna att fortsätta anställningen efter studierna. Eftersom utbildningen sker på halvtid blir ersättningen anpassad till en halvtidstjänst. Allt som allt räknar skolverket med att denna lösning kommer kunna att omfatta upp till sex personer.

Förslaget gäller för höstterminen 2022 och för vårterminen 2023, för studier motsvarande 30 högskolepoäng. Studierna är planerade att ske 2 dagar per vecka på eftermiddagar.

Skolverket har egentligen inte fått ett uppdrag från regeringen att genomföra en uppdragsutbildning för blivande jiddischlärare. Förutsättningarna för en uppdragsutbildning med en s k huvudman som får ersättning för utbildningens kostnader är egentligen inte uppfyllda. Men behovet är skriande och jiddischförbundet har tryckt på att man måste hitta en lösning som gör det möjligt för personer som vill bli lärare att få ersättning under studietiden.

Tyresö kommun har redan svarat ja. Göteborgs stad har svarat ja. Malmö stad är tillfrågad, ännu inte svarat. Stockholms stad är tillfrågad, ännu inte svarat.

Här finns information om utbildningen.