Judiska biblioteket söker jiddischkonsulent på heltid

Malin Norrby- Personen ska ha en konsultativ och nätverkande roll för jiddisch- och jiddischkultur, säger Malin Norrby (t h) som är chef för Judiska biblioteket på det judiska utbildnings- och kulturcentret Bajit i centrala Stockholm.
- Just den här tjänsten är inte en position som bibliotekarie på judiska biblioteket, det söker vi för övrigt också, säger Malin Norrby.

Jiddischkonsulenten kommer att ha ett nationellt uppdrag som går ut på att stödja folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet runt i landet som har i sitt uppdrag att spegla och stärka de nationella minoritetsspråken. I annonsen lyfter man särskilt fram stödet till medieförsörjning särskilt för barn och ungdomar.

Jiddischkonsulent judiska biblioteket 300P - En bibliotekarie i på en mindre ort i Sverige har kanske inte varit i kontakt med jiddischtalare. Jiddischkonsulenten kan vara ett stöd för att den lokala biblioteksverksamheten ska göra rätt satsningar vid till exempel inköp av böcker på och om jiddisch. Konsulten ska bland annat kunna erbjuda konkreta kunskaper om vilken litteratur och som bör införskaffas och varifrån.  
Konsulenten ska också rikta sig till jiddischsverige.
- Här kan Jiddischförbundet få en samarbetspartner som till exempel kan bidra med att producera olika event.

Behovet av att rekrytera en jiddischkonsulent är en naturlig följd av att Kungliga biblioteket har fått regeringsuppdraget att göra det Judiska biblioteket till ett resursbibliotek för  den nationella minoriteten judar och för det nationella minoritetsspråket jiddisch. 
- Vi på judiska biblioteket har fått frågor i flera år från folkbiblioteken om jiddischlitteratur och har försökt hjälpa frågeställarna så gott det går genom att hänvisa till olika personer som vi tror kan hjälpa till, säger Malin Norrby. Med en jiddischkonsulent kan vi bli ett verkligt stöd och arbeta mer proaktivt.

Vad ska man ha för kvalifikationer för tjänsten?
Enligt annonsen ska personen ha examen i biblioteks- och informationsvetenskap, annan utbildning inom arkiv, bibliotek eller museer (ABM) eller annan utbildning som prövas likvärdig samt minst fem års relevant yrkeslivserfarenhet.
Den sökande ska också bland annat kunna ”behärska jiddisch i tal och skrift”.  

Gör det inte urvalet väldigt smalt?

- Det beror på vilket urval av sökanden som vi får in. Vi gör helhetsbedömning av kandidaterna där språknivån är en del av bedömningen, säger Malin Norrby. Hon lägger glatt till:
- En bonus är att den som får jobbet kommer att ha tillgång till Judiska bibliotekets unika historiska jiddischsamling.
Lär mer här.