Gissa rätt jiddischord

VertlDet väldigt populära interaktiva ordgissningsspelet Wordle, som släpptes så sent som i oktober förra året, håller på att bli omåttligt populärt i den engelskspråkiga världen. Nu har det fått en jiddish-släkting kallad Vertl. Bakom detta ligger tidningen Forward.

Vertls regler är identiska med Wordles. Spelaren ska gissa dagens ord på fem bokstäver. Man väljer mellan bokstäver på ett virtuellt tangentbord som sedan ska läggas in i fem tomma brickor. När spelaren tror sig ha gissat rätt ord, så klickar denne på submit-knappen.

Precis som i Wordle, har spelaren tillgång till sex rader, vilket innebär att man har sex försök att gissa rätt ord.
Efter varje ordgissning så byter brickorna färg för att hjälpa spelaren.

En grå bokstav betyder att den inte ingår i dagens ord, en gul bokstav signalerar att den ingår i ordet, men ligger i fel position. En grön bokstav betyder att den ingår i ordet och ligger helt rätt. Om spelaren gissar rätt ord, så blir alla bokstäver gröna.

Forward har faktiskt gift ihop två olika jiddischversioner av Wordle som skapats oberoende av varandra. Den ena versionen togs fram av Masha Leyfer, som pluggar lingivistik och hållbar stadsutveckling vid University of Massachusetts tillsammans med programutvecklaren Gabrielle Taylor. Den andra versionen var skapad av matematikdoktorn Jamie Conway som via sin fru är släkt med Forwards jiddischredaktör Rukhl Schaechter.

Forwards ihopgifta “Vertl” består av 6,237 ord. Det ska jämföras med det engelskspråkiga Wordle, som numera ägs av The New York Times, vilket startade med ett lexikon på hela 12 972 ord.
Spela vertl här