Historisk stadsguide över Malmö på jiddisch

Judiska Malmökarta jiddisch besk 300PNu finns en judisk kartguide över Malmö i tre olika versioner: svenska, engelska och givetvis på jiddisch. Kartguiden är framtagen av Malmö Stadsarkiv i samarbete med Judiska Församlingen Malmö (JFM) och Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö, samt Arne Järtelius som skriver om den judiska församlingens historia. För översättningen av jiddischversionen står Niklas Olniansky.

Den judiska kartguiden över Malmö märker ut 47 platser i centrala Malmö där bland annat judar bott och judiska organisationer verkat från 1870-talet fram till slutet av 1960-talet. Förutom att JFM och kulturföreningen kommer att kunna dela ut kartguiden kommer den att finnas på stadsarkivet och spridas till andra institutioner i staden.

Kartguide Karin Sjöberg och Olle Nordquist 300P- Karin Sjöberg (t v på bilden) som varit projektledare för kartguiden, fick idén till en kartguide i Malmö när hon besökte Litauens andra största stad Kaunas hösten 2019 och fick se en judisk kartguide över Kaunas på engelska. Före andra världskriget, då staden hette Kovno och tillhörde Polen, utgjorde stadens 30 000 judar hela 25 procent av befolkningen.

- Jag såg en fysisk karta som på ett enkelt och estetiskt tilltalande sätt visade en bild av det judiska Kaunas. Då såg jag också möjligheten att göra något likadant i Malmö och tog fram en projektbeskrivning när jag kom tillbaka till Stadsarkivet. Idén föll i god jord och vi fick stöd för projektet från Kulturnämnden/Kulturförvaltningen.

Karin framhåller hur viktigt samarbetet med församlingen och Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö har varit för kartans framtagning. Förutom alla tips och intervjuer från engagerade församlings- och föreningsmedlemmar så har Karin och hennes kollega Olle Nordquist (t h på bilden) gått igenom stadsarkivets material, församlingens jubileumsböcker och gamla exemplar av Judisk Krönika på Universitetsbiblioteket i Lund, samt gamla lägg av Sydsvenskan och Arbetet.

- Detta gjordes för att få fram biografiska uppgifter som brukar finnas med när någon haft födelsedag eller vid andra införanden i tidningarnas familjesidor, men också för att hitta mer specifik information om särskilda händelser. Det har varit oerhört roligt, säger Olle Nordquist.

Läs mer och se en film om stadsguiden samt ladda ned den här.