Utredning föreslår jiddisch i radio och TV

montage tv_loggaI den nya Public Service-utredningen som lades fram idag föreslås att samtliga programföretag inom Public Service”… ska erbjuda något utbud på det nationella minoritetsspråket jiddisch”.
Utredarna vill se ett utökat utbud på de nationella minoritetsspråken och efterlyser särskilt program på jiddisch. Sändningstid ska också ges till jiddisch, så som det ges till övriga minoritetsspråk.  
" Det visar att utredaren har lyssnat till oss, vilket är fantastiskt. Det här innebär att jiddisch kan få sändningstid i radio och TV, något redan idag ges till övriga minoritetsspråk. säger Susanne Sznajderman-Rytz, ordförande för Sveriges Jiddischförbund." 

Läs rapporten här

Bilden är ett montage