Historisk stadsguide över Malmö på jiddisch

Nu finns en judisk kartguide över Malmö i tre olika versioner: svenska, engelska och givetvis på jiddisch. Kartguiden är framtagen av Malmö Stadsarkiv i samarbete med Judiska Församlingen Malmö (JFM) och Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö, samt Arne Järtelius som skriver om

Läs mer...

Jiddisch som ett svenskt-judiskt kulturarv

Mose Apelblad, journalist, författare och f.d. tjänsteman vid EU-kommissionen i Bryssel, tar i en krönika tempen på läget för jiddisch som minoritetsspråk i Sverige idag. Han passar dock först på att ge en kort historisk och personlig tillbakablick på språket:

Björn Wiman

Läs mer...

Skriande behov av lärare hotar jiddischens framtid

Sverige släpar efter vad gäller möjligheten att erbjuda jiddischundervisning i våra skolor. Och det finns en skriande okunskap bland skolledare och kommuner om vilka rättigheter som gäller. Det framkom tydligt vid en paneldiskussion på jiddischseminariet i augusti om hur vi främjar jiddisch

Läs mer...

Ungdomar prisade för maträtter med jiddisch-touch

Jiddischförbundet och de judiska församlingarnas matlagningstävling för ungdomar från 15 till 25 år fick ett positivt gensvar. De tre vinnarna hade skickat in roliga och personliga videor, där de lagar var sin judisk rätt som de namngett på jiddisch. I videon berättar

Läs mer...