De har gjort Lund till ett jiddisch-bokcentrum

I juli utsågs Sverige av det judiska webbmagasinet Tablet till ett internationellt centrum för utgivning av barnlitteratur på jiddisch. Bakom detta fenomen ligger framför allt Lundaparet Niklas och Ida Olniansky, som vi skrivit om tidigare, bland annat om deras Jiddisch metal-band Dibbukim  och

Läs mer...

Sofia Berg-Böhm blandar jiddisch med levantens toner

På jiddischseminariet i augusti gör Sofia Berg-Böhm ett gästframträdande på lördagskvällen den 17 augusti med gitarristen Patrik Bonnet. Hennes resa med jiddischmusik började för 32 år sedan, när hon som tonåring sjöng med hennes för tidigt bortgångne farbror Tomas Böhms orkester Freilach

Läs mer...

Ökat inslag av jiddisch i Radio och TV

Regeringen vill i sin aktuella public service-proposition bland annat se ett ökat programinnehåll på det nationella minoritetsspråket jiddisch. 
I propositionen, som omfattar sändningsperioden 2020-2025, vill regeringen bland annat att SVT och SR ska öka utbudet av nya program på de nationella minoritetsspråken och

Läs mer...