Sveriges Jiddischförbund söker samordnare

Att vara samordnare för Sveriges Jiddischförbund innebär bl.a. att:

  • Ha koll på inkommande inbjudningar, remisser m.m. från myndigheter och departement.
  • Sammanställa kallelser till styrelsens möten, ca 8 per år.
  • Hålla kontakt med förbundets medlemsföreningar.
  • Samordna bidragsansökningar.

Du bör ha:

  • Akademisk

Läs mer...

Vacker jiddischmusik i anslutning till hågkomst-konferensen i Malmö

Malmös egen jiddischdrottning Louisa Lyne och hennes band di Yiddishe Kapelye bjöd på fina tolkningar vid framträdanden i anslutning till den internationella hågkomstkonferensen Remember ReAct den 13 oktober i Malmö.

Den 12 oktober hölls ett högtidligt arrangemang i Malmö synagoga arrangerat av

Läs mer...