Lunds universitet söker jiddischkunnig projektkoordinator

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet söker en projektkoordinator som ska hjälpa till att utveckla kurser i ämnesdidaktisk fortbildning för modersmålslärare i jiddisch på grundskole- och gymnasienivå. Arbetsuppgifterna med kursutveckling ska även innefatta förberedande, marknadsundersökande åtgärder, där projektkoordinatorn undersöker efterfrågan och den potentiella

Läs mer...