Klara föredragshållare till Seminariet

Här är föredragshållarna som är klara för seminariet: 
ShuraShura Lipovsky en av dagens mest kända jiddischsångerskor i Europa. Hon är vida uppskattad för sin undervisning i den jiddische sångtraditionen, och kombinerar sång med att berätta om kompositörers och poeters historia och bakgrund. Shura undervisar även i chassidisk dans. Shura har en magisk sångröst som förtrollar publiken och är en fantastisk lärare. Shura har med sig sin pianist till Sverige.

Barry2Barry Davis skriver om och undervisar i jiddisch. Han är född i London i ett  jiddischtalande hem. Han har skrivit om jiddisch-litteratur. Barry har också deltagit i filminspelningar, och varit rådgivare i jiddisch till filmer som bland annat Schindlers list m. fl. Han har även uppträtt på jiddisch-teater. Dessutom leder han diskussiongrupper på  jiddisch för överlevande från Förintelsen.HaiaHaia Livni är violinist i Israel Chamber Orchestra. Hon håller populära musikaliska salonger, där hon på  jiddisch berättar om sitt sätt att utrycka sig i toner som är inspirerade av känslan i jiddisch. Haia uppträder över hela världen i judiska festivaler. Hon kommer att tala om sin fiol och illustrera med att spela både liturgisk judisk musik och jiddische folkvisor.Yechiel SzeintuchYech
iel Szeintuch är professor emeritus från Hebrew University i Jerusalem. Han har en lång meritlista med fokus på jiddisch-litteratur. Hans forskning är inriktad på Aron Zeitlin, judisk humor i jiddischlitteraturen och jiddisch litteratur före och efter Förintelsen. Yechiel har fått  ett antal utmärkelser och priser för sina vetenskapliga insatser.