Seminarium på Aronsborg 10-12 augusti 2012

aronsborgVi återvänder till Aronsborg i Bålsta - samma konferenshotell som 2011. Anmäl dig genom att klicka här

I år har vi glädjen att välkomna fem internationella föreläsare - från Israel, Nederländerna och Storbritannien. Se presentationerna i en separat artikel.

För den som inte har djupare kunskaper i jiddisch kommer vissa aktiviteter ha stöd med engelska försklaringar.
.

Lördagen den 11 augusti på kvällen planerar vi en kulturkväll med musik och teater, som kommer att vara öppen även för dem som inte deltar i seminariet.

Deltagaravgiften för seminariet är:
3 000 kronor i delat dubbelrum
3 600 kronor i enkelrum

Förutsättningen för deltagande är medlemskap i någon av lokalföreningarna i Sveriges Jiddischförbund (Stockholm, Borås, Göteborg, Lund, Malmö).

Vi vill ha din anmälan till seminariet senast den 15 juni.

Du anmäler dig genom att klicka här, och betala in avgiften till Sveriges Jiddischförbunds bankgiro 689-9967.

Deltagare som kommer från orter utanför Stockholm/Mälardalen erbjuds nedsättning av seminarieavgiften med 400 kronor som kompensation för ökad resekostnad.

Detaljerat program och ytterligare info kommer att tillställas deltagarna i god tid innan seminariet.