Hon lyfter fram en de stora jiddischaktriserna

Ida Kamińska var en av de stora jiddischskådespelarna och teatercheferna både före och efter andra världskriget.  Litteraturforskaren Ula Urszula Chowaniec (t h) kommer att hålla en session om den fascinerande Kamińska och hennes långa teaterkarriär på årets jiddischseminarium i augusti. Kamińska var

Läs mer...

Rekrytering på gång för jiddischspråkcentrum

ISOF, Institutet för språk och folkminnen, är i färd med att rekrytera två språkfrämjare samt en kombinerad verksamhetsledare och språkfrämjare till Språkcentrum för jiddisch som kommer att vara placerat i Stockholm.

- Vår förhoppning är att kunna slutföra rekryteringarna under maj månad

Läs mer...

Finansiell ersättning för de som vill läsa till jiddischlärare

De som anmäler sig till utbildningen till jiddischlärare på Lunds universitet till höstterminen ska kunna få ekonomiskt stöd under studietiden. 

Skolverket planerar att ”köpa” ett antal studieplatser av Lunds universitet och myndigheten kommer att söka upp möjliga huvudmän i ett antal

Läs mer...