Styrelsen

Förbundsstyrelsen består 2021 och fram till nästa årsmöte:

Eva Fried  
Ordförande 

Daniel Koverman
Kassör, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Judith Hollander,                                   
Styrelsemedlem, Stockholms Jiddische Teateramatören

Lola Baral 
Styrelsemedlem, Stockholms jiddischkör

Leo Flamholc
Styrelsemedlem, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Paulina Klein
Styrelsemedlem, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Salomon Rytz
Styrelsemedlem, Judiska föreningen i Borås

Susanne Sznajderman-Rytz             
Styrelsemedlem, Judiska föreningen i Borås 

Abbe Schulman
Styrelsemedlem, Jiddischsällskapet i Stockholm

Makus Körner
Styrelsemedlem, Der Nayer Dor