Limmudföredrag: Så överlevde Mamelosh'n

Limmudföredrag: Så överlevde Mamelosh'n

På Limmud i Stockholm, det sjunde i ordningen, myllrade 1 023 personer i dagarna två från session till session i det stora huset. Vitt skilda aktuella ämnen som anknöt till det judiska och Israel behandlades. Breda översikter liksom detaljerade studier serverades åhörarna. Elva

Läs mer...

Barnbok på jiddisch och svenska

Barnbok på jiddisch och svenska

Nu har den äntligen kommit, Dos Nisele, den första barnboken på jiddisch och svenska. Bakom den färgrika sagan om den lilla kastanjenötens öden och äventyr står Sara Heland Schulman och illustratörens Karl Kjäll.
På förlaget Ruins hemsida beskrivs boken som perfekt för

Läs mer...

Hjälp till med Bund-forskning

Hjälp till med Bund-forskning

Nu har du möjlighet att hjälpa historikern Håkan Blomqvist vid Södertörns högkola som forskar om det jiddischtalande judiska arbetarpartiet Bunds aktiviteter i Sverige, framför allt åren efter andra världskriget. Här kommer Håkans efterlysning:

"Vid mitt föredrag för Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö

Läs mer...