Viktig enkät bland jiddischtalande

Jacob KaluskiKulturdepartementet har nyligen tillsatt en utredning om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Sveriges Jiddischförbund är representerat i utredningens referensgrupp av Susanne Sznajderman-Rytz. Utredningen har just sammanställt en enkät som vi ber er alla att snarast besvara. Det är väsentligt att utredningen får ta del av erfarenheterna från oss som har ett intresse av jiddisch.
Du finner enkäten på länken nedan. Det tar bara några få minuter att fylla i enkätsvaren. Slutdatum för enkäten är 10 februari men vi hoppas att du svarar redan nu så att den inte glöms bort.
I början av enkäten finns en fråga "Talar du jiddisch?". Den frågan är tvetydig så vi vill uppmana er att besvara den utifrån tolkningen "Kan du tala jiddisch?".

Jacob Kaluski för Sveriges Jiddischförbund

Klicka här för enkäten.