Seminariet får bra betyg i enkät

jiddischseminariet 2016 förstabildBortåt 80 procent av deltagarna i årets sommarseminarium som svarade på en utvärderingsenkät hade antingen ett mycket bra eller utmärkt helhetsintryck av seminariehelgen. Webbenkäten hade över 50 procent svarsfrekvens. Tack för alla svar.
Sex av tio svarade att föreläsningarna var mycket bra eller utmärkt. Det som flest tyckte var särskilt värdefullt var umgänget med andra jiddischintresserade (66,7 %). Strax därefter kom programmet och föreläsningarna (64,4 %). Därefter kommer föreläsningar och umgänge samt den jiddischspråkiga miljön (57,8 %.) Den totala upplevelsen uppskattades särskilt av 55,6%. Mötet med vänner och bekanta tyckte nästan femtio procent var särskilt värdefullt.
Cirka en tredjedel (33,3 %) tyckte att den traditionella inramningen och shabbat spelade var särskilt värdefullt. I stort sett alla 97,8 % skulle rekommendera seminariet för vänner.
Av de som svarade på enkäten önskade flest fördjupning i jiddisch (51,2 %), sång och musik (31,7 %) samt andra kulturverksamheter, film etc. (36,6 %).
42,2 % gav workshoparna på seminariet betyget mycket bra och 22,2 % gav betyget utmärkt. 24.4 % satte betyget bra. Det kom in massor med idéer och förslag på frågorna: ”Har du en god idé om hur vi kan utveckla seminarieformatet?”, ”Har du förslag på en ny programpunkt?”, ”Har du förslag på hur vi når yngre generationer?” Det finns inte utrymme i denna artikel att räkna upp alla uppslag, men arrangörsgruppen för nästa seminarium lovar att gå igenom förslagen.