Han hör ett eko av shteyteln i Stockholm

KobiWeitzner besk nyKobi Weitzner, teatervetare, dramaturg vid Judiska teatern i Warszawa och stå-upp-artist, är positivt överraskad över hur många som talar jiddisch i Sverige. När vi träffas för en pratstund på jiddischförbundets sommarseminarie öser han lovord över publiken. 
"Vanligtvis får jag prata om jiddisch, men här kan jag för första gången prata jiddisch. Och det är inte college-jiddisch jag hör. Det är inte syntetiskt. Istället hör jag ekon från shteyteln. Man hör att det kommer från deltagarnas föräldrar. Det har en särskild ta'am, (smak)". 
Själv bjuder han här på en bejublad monolog på en Warshawer yiddish, som på ett kärlekfullt sätt skämtar med en chassidisk rebbes förmåga att hitta en djup religiös mening i en Beatles-låt om attraktionen till en 17-årig flicka. 

Fredrik S.

Bild: Fredrik S.

YouTube film: Abram Mordenfeld, med Kobi Weitzners tilstånd.