Minoritetsspråkspris till Susanne Sznajderman-Rytz

Susanne Sznajderman Rytz 2016Susanne Sznajderman-Rytzs har tagit emot Minoritetsspråkspriset, som är en belöning för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och en uppmuntran till fortsatt arbete.
Ur juryns motivering: ”Susanne Sznajderman-Rytz har med sitt engagemang, som spänner över två decennier, skapat en plattform för ett minoritetsspråk som gav ett utslocknande intryck på ytan, men som visade sig brinna och skapa glöd hos dem som ägde kulturarvet och språket.”
Minoritetsspråkspriset delades ut den 28 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.