Jiddischteater och barnkultur på sommarseminariet

Sheva ZuckerDet jobbas för högtryck med jiddischseminariet den 5-7 augusti i Stokholm. Nu håller programkommittén som bäst på att att arbeta med en lösning för det musikaliska inslaget och workshops. Klara gäster är Dr. Sheva Zucker (chefredaktör för Afn Kobi WeitznerShvel och ordförande League for Yiddish) och Kobi Weitzner, jiddischer teaterguru från Polen. De båda gästernas inslag är inte hel spikade, men Sheva kommer bland annat föreläsa om judar i Shanghai, Yidn in Shanghai och Kobi Weitzner kommer att göra ett inslag om jiddischteater. En ytterligare gäst är på gång, hälsar Niklas Olniansky som håller ihop trådarna i år. 

Ett tema som är klart för seminariet är barnkultur på jiddisch, Yidisher kinder-kultur:
"Det blir barnteater, jiddischpyssel, ramsor och en mish-mash av traditionella NiklasOlniansky nyjiddischvisor för barn. Tanken är att föräldrar och far- och morföräldrar skall kunna gå på seminariet tillsammans med barn och/eller barnbarn. Antingen så hakar man på barnspåret eller så lämnar man barnen övningar och går på andra föreläsningar och workshops", hälsar Niklas.
 
Niklas och hans fru Ida kommer dessutom att presentera jiddisch i den digitala världen och en ny barnbok som paret skrivit: Bahelterlekh mit Alef un Beys.

Vi lovar att återkomma med mer information snart. 

FS

foton från ovan: Sheva Zucker, Kobi Weitzner och Niklas Olniansky.