Jiddisch del av litterärt seminarium i höstglöden

Jean och StaffanI september hölls ett seminarium i vackra Överkalix, som bjöd på spännande möten mellan översättare, författare, språkanvändare och språkvetare som representerar våra nationella minoriteter, men även andra minoritetsspråk. Jiddisch representerades bland annat av undertecknad och Staffan Böös.
Vi jiddischister kände oss som fiskar i vattnet i den flerspråkiga miljön där meänkieli, ryska, finska och engelska för många var de sammanbindande språken; men man kunde även höra romska, norska, grekiska, samiska, tigrinja, polska, ungerska, tjeckiska och möjligtvis ännu fler. Årets seminarium som ägde rum den 18 – 20 hade fått namnet Ruska (Höstglöd), som syftar på björkarnas löv som lyser upp i höstmörkret, ett seminarium har förmodligen sällan hållits i en vackrare omgivning.

Föreläsningar och dans
Tanja Hagert RuskaRuska inleddes med att Moa Nordin höll en föreläsning med titeln ”Att berikas genom möten med och mellan minoritetskulturer”. Därefter presenterade Bengt Pohjanen själv sitt diktverk ”Flyende dikter”, där åtskilliga av dikterna har översatts till olika språk. Många av översättarna på plats läste upp dikten ”Jag föddes utan språk” på sina respektive språk. 

Jag och Staffan har översatt åtskilliga dikter ur Bengt Pohjanens diktverk till jiddisch. Vi höll även ett föredrag om jiddisch på engelska. Det förtjänar att påpekas att en del av jiddischöversättningarna även har tonsatts av judaisten Hannu Töyrylä, som även höll en föreläsning om e-böcker.
Att räkna upp alla punkter i programmet vore övermaga, men det tål att påpekas att flera internationellt kända forskare, bland dem professor Enikõ Molnar Bodrogi deltog.
Föreläsningarna interfolierades med sång (på meänkieli, jiddisch, ryska och svenska), dansuppvisningar, musik (på dragspel, kantele, balalajka och gitarr), diktuppläsningar, tal och naturligtvis god mat.

Fyrverkeri och kamratskap
Seminariet präglades av mänsklig värme, kamratlig anda och miljön var mycket tillåtande. Talare av de nationella minoritetsspråken har betydligt mycket mer gemensamt än det blotta faktumet att deras respektive språk uppbär en sådan status.

Seminariet avslutades mycket högtidligt med galamiddag, under vilken Tanja Hagert framträdde med romska danser och sånger. Strax före desserten exekverades dessutom ett storstilat fyrverkeri. Det var med en känsla av att ha blivit mycket berikade i goda vänners lag som seminariedeltagarna skildes åt efter en helg som varit lika intensiv som höstglöden utefter Kalixälvens stränder.
Ruska bevistades av representanter från SVT Norrbotten, men som någon sa, ”så är tidningarna mer intresserade av när folk slåss än när man räcker varandra handen”.

Jean Hessel

Bilder: fr ovan: Staffan Böös och Jean Hessel, Tanja Hagert med gitarrist

Fakta: Seminariet Ruska anordnades av Meänmaa författarförening och Barents Publisher i samarbete med Norrbottens läns landsting samt Statens kulturråd seminariet Ruska (Höstglöd) för andra året i rad på Grand Arctic Hotel i Överkalix.

Föredragen under Ruska-seminariets första dag

Uppträdanden och tal ur Ruska