Yngsta jiddischeleven i Lund

 

NaomiOfir Jiddischsem15 INär Liora Ofir krävde att hennes dotter Naomi skulle få lektioner i jiddisch i skolan när hon började första klass, möttes hon av skepsis av Lunds kommun.
”De skulle sätta ut en annons efter lärare, men jag fick höra att jag nog inte kunde vänta mig någon sökande”, berättar Liora.
I själva verket var det flera som sökte tjänsten. Och i ett års tid har barnläkaren, barnpsykiatern, författaren och jiddischläraren Salomon Schulman drillat Naomi varannan vecka i jiddisch. Och Naomi tycker att det är kul.
”Vus heyst du?”, vad heter du, frågar jag.
”Yich heys Naomi”, säger Naomi på välklingande jiddisch när jag kommer i samspråk med Naomi och hennes mamma Liora vid matbordet på jiddischseminariet på Lidingö. 
Sedan en tid läser även 12-åriga Hanna jiddisch tillsammans med Naomi.
Liora jiddischsem15 besk”Det är jätteroligt att Naomi har en klasskamrat. Vi talar hebreiska hemma och Naomi kan läsa hebreiska. Och Hanna är tysktalande. De kompletterar varandra jättebra när det ska läsa texter tillsammans och bägge läser flytande jiddisch”, berättar Liora.
”Salomon är jättebra. Han kan verkligen lära ut och är generös med att låna ut sina egna böcker för undervisningen.

Ska Naomi fortsätta med jiddisch?
Självklart, jag vill gärna att Naomi ska fortsätta med det i hela grundskolan. Det kommer jag att insistera på. Det är viktigt att Lunds kommun ska veta att det bor ett judiskt barn här som har rätt att kunna utveckla sin judiska identitet i den kommunala grundskolan.

Vad tycker ni om seminariet?
”Det är ett väldigt trevligt, inspirerande och roligt seminarium. Vi har kollat böcker och pratat med andra jiddischtalande. Det absolut bästa, var allsången med Ann Kalmering och hennes dragspelskompis Miriam. Vi har tar med oss hem jättemycket sånger och inspiration. Naomi vill också lära sig dragspel.”, berättar Liora. Naomi nickar och håller med.
”Vi vill gärna att andra föräldrar lockar sina barn till att lära sig jiddisch som minoritetsspråk. Om jag hade frågat Naomi för ett år sedan om hon vill lära sig jiddisch, så hade hon förmodligen sagt nej. Ibland får man som förälder bara förklara för sitt barn att det ska göra det.
Fredrik S.