Stockholmare spelade uppskattad jiddischteater – i Paris

Troim-teater i Paris och Stockholms Jiddische Teateramator’n har under det senaste året haft ett utbyte och spelat teater på jiddisch i varandras respektive huvudstäder. Sylvia Sauter, som ingår i Stockholms Jiddische Teateramator’ns ensemble, berättar om stockholmarnas mycket uppskattade gästspel i Paris i

Läs mer...

Utredare föreslår jiddisch-språkcentrum i Stockholm

Institutet för språk och folkminnen (Isof), som utrett inrättandet av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken, föreslår i sin slutrapport Stockholm som ort för språkcentrum för jiddisch respektive romani chib.

– Vi har sett på olika alternativ när det gäller placering, men från

Läs mer...

Daniel Weltlinger för vidare morfaderns tradition

De som var på lördagskvällens konsert i samband med jiddischförbundets seminarium i augusti hörde Daniel Weltlinger vackra violinspel när han ackompanjerade Karsten Troyke. Vi blev nyfikna på denne spännande musiker och fick en pratstund med den judisk-australiske Weltlinger som blivit flitigt anlitad i

Läs mer...

Sommarseminariet får bra betyg

Jiddischförbundets sommarseminarium får överlag bra betyg. Det framgår av den webbenkät som besvarades av 47 seminariedeltagare, vilket är litet mindre än hälften än seminariets samtliga deltagare om man räknar bort föreläsare och artister. Över femtio procent uppgav i enkäten att de hade

Läs mer...