Ökat inslag av jiddisch i Radio och TV

Jiddisch far alla puffbildRegeringen vill i sin aktuella public service-proposition bland annat se ett ökat programinnehåll på det nationella minoritetsspråket jiddisch. 
I propositionen, som omfattar sändningsperioden 2020-2025, vill regeringen bland annat att SVT och SR ska öka utbudet av nya program på de nationella minoritetsspråken och på teckenspråk. Jiddisch som tidigare inte omfattats av samma villkor föreslås nu omfattas av samma krav som övriga nationella minoritetsspråk, vilket innebär en ökning.
Men vad det kan innebära vad gäller programtid och inriktning kan Sveriges Radio inte svara på ännu: 
- För närvarande håller vi på att analysera vilka konsekvenser de nya kraven i propositionen får för vår verksamhet, det är ett omfattande arbete. Under hösten kommer det övergripande analysarbetet att intensifieras, därför är det i nuläget för tidigt att svara på hur varje uppdrag kan komma att genomföras, säger Gabriel Byström, senior strateg på Sveriges radio.
FS