Ett nationellt svenskt jiddischcentrum på gång

Stockholmska jiddischcentretDet håller på att läggas planer för att nationellt språkcentrum för jiddisch som kommer att placeras i Stockholm. Språkcentret är viktigt eftersom det ger ökad legitimitet åt språket jiddisch. Det framtida centrumet bör betjäna de som har jiddisch som modersmål och kulturarvsspråk, liksom de som söker kunskap om jiddisch eller vill lära sig språket. Det finns andra institutioner och organisationer i Sverige som på olika sätt medverkar till att revitalisera och sprida jiddisch, dess litteratur och kultur (Språkrådet, Lunds Universitet, Sveriges Jiddischförbund och dess olika föreningar, Judiska församlingar, Judisk Kultur m.fl.).
En arbetsgrupp är på gång med att förankra diskussionerna om språkcentrumet i de lokala jiddischföreningarna i Sverige som bör var samarbetspartners med nationella språkcentrumet. Läs ett underlag om det nationella språkcentrumet här

FS