Barnboksutställning även på jiddisch

Svenska barnboksakadademien hyllning till JiddischSvenska Barnboksakademin har tagit fram en utställning med rubriken ”En hyllning till barnboken” med goda argument för läsning och fina illustrationer av några av Sveriges mest framstående illustratörer. Utställningen har hittills funnits tillgänglig på åtta olika språk. Nu har den även översatts till Sveriges samtliga fem minoritetsspråk, inklusive Jiddisch. Utställningen är fritt tillgänglig på Svenska Barnboksakademins webbsida och kan laddas ner och skrivas ut och användas i läsfrämjande sammanhang.

Svenska Barnboksakademin är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att så många barn som möjligt ska få starka och berikande läsupplevelser. Barnboksakademin består av arton ledamöter som alla är författare och/eller illustratörer av böcker för barn och ungdomar.

FS