Medlemsenkät ger sommarseminariet högt betyg överlag

Enkät jiddischseminariet 2018 bild IJiddischförbundets sommarseminarium den 10-12 augusti får överlag ett gott betyg av deltagarna. I den webbaserade deltagarenkät som skickades ut efter seminariet angav nästan 90 procent (88,4%) att de hade fått ett ”utmärkt” eller ”mycket bra” helhetsintryck av seminariet. Förra året hade 69,2 procent ett utmärkt eller mycket bra helhetsintryck av seminariet. Varannan hade ett ”utmärkt” helhetsintryck i år jämfört med 19,2 procent föra året.

81 procent av respondenterna gav ”Programmet generellt” betyget ”utmärkt” eller ”mycket bra”, att jämföra med cirka 69 procent förra året. Skillnaden var ännu större bland de som gav programmet betyget ”utmärkt”: 44,2 procent i år, jämfört med 11,5 procent 2017.

Noteras bör dock att den statistiska säkerheten i årets enkät är något lägre jämfört med föregående års. Det var något färre seminariedeltagare förra året (cirka 90) jämfört med årets upplaga (ca 110), Samtidigt fick förra årets deltagaraenkät fler svar (52) jämfört med årets (43 personer). 

Över tre fjärdedelar (76 procent) av de svarande gav större delen av årets föreläsningar betyget ”utmärkt” eller ”mycket bra”, och 74 procent kunde följa med språknivån på föreläsningarna ”mycket väl” eller ”väl”. Något som får anses vara ett bra betyg.

Drygt två av tre respondenter värderade workshoparna de deltog i som ”utmärkta” eller ”mycket bra”.  Lägger man till dem som valde alternativet ”bra” så var 100 procent av de svarande i varierande grad positiva.

I valet av det man tyckte var ”speciellt värdefullt” med seminariet (man fick kryssa i flera val), fick ”Blandningen av föreläsningar och umgänge”, samt ”Programmet och föreläsningarna” flest röster (69,8%, respektive 67,4%). Hack i häl följde ”Den totala upplevelsen” (65,1%) samt ”Den jiddischspråkiga miljön” (62,8%) och ”Umgänget med andra jiddischintresserade” (60,5%). 

På frågan ”Vad skulle du önska mer av?”, fick ”Andra kulturverksamheter, film etc.” flest röster (60,5%), följt av ”fördjupning i jiddisch (46,5%).  

Som vanligt trillade det in en del kommentarer, förbättringsförslag samt förslag på nya programpunkter inför nästa år, vilket seminariekommittén får ta till sig. Hela 95,3 procent, d v s 41 av de 43 svarande ville rekommendera seminariet till fler personer.

”Det är glädjande att seminariet var så uppskattat. För detta kan vi tacka arrangörskommitténs arbete och alla fina föreläsare, och inte minst de aktiva deltagarna. Jag vill också passa på att tacka all de som tagit sig tid att svarar på enkäten och gett fina tips för kommande arrangemang”, säger Jacob Kaluski, ordförande för Jiddischförbundet. 

Fredrik S.