Regeringen utökar stödet till nationella minoriteter

Regeringskansliet

Med skrivelsen "Nystart för en stärkt minoritetspolitik" har regeringen beslutat att engångsvis utöka det organisationsbidrag som fördelas till de organisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar med drygt 1 900 000 kronor under 2018. Dessutom uttrycks ett stöd för att öka bidragen successivt. Hur mycket av detta som kommer Jiddischförbundet till godo är oklart just nu och vi ber att få återkomma om detta. 

Dessutom anslås 2 500 000 kronor för att Institutet för språk och folkminnen ska genomföra en extra fördelning av ekonomiskt stöd till projekt som bidrar till revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Det innebär en ökning av årets bidrag med drygt 60 procent. 

Institutet för språk och folkminnen, ISOF får även uppdraget att utreda förutsättningarna för att skapa olika centrum för de nationella minoritetsspråken, bland annat för jiddisch. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 februari och slutredovisas den 1 oktober 2019.

För visare läsning se här.